Cysylltwch â ni

Cyngor Cymuned Nanhyfer sy’n berchen ar gastell Nanhyfer ac yn cael ei reoli gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Mae Cyfeillion Castell Nanhyfer yn grŵp o wirfoddolwyr gyda’r nod o hybu gwybodaeth am y castell a’i le mewn hanes. Ymhlith pethau eraill, rydym yn cynnal y wefan hon; yn ailgynllunio’r paneli gwybodaeth; ac yn datblygu pecynnau gwybodaeth ysgolion.

Os hoffech ddarllen newyddion achlysurol am y castell, ymunwch â rhestr bostio’r Cyfeillion.

Os oes gennych chi sylwadau neu gwestiynau am y wefan neu’r castell, e-bostiwch: